Oppi ja liitot

Luku 87

Ilmoitus ja profetia sodasta, annettu profeetta Joseph Smithin kautta joulukuun 25. päivänä 1832 (History of the Church, 1:301–302). Tämä luku saatiin aikana, jolloin veljet pohtivat afrikkalaisten orjuutta Amerikan mantereella ja ihmislasten orjuutta kautta maailman ja keskustelivat siitä.

1–4 Pohjoisvaltioiden ja etelävaltioiden välinen sota ennustetaan. 5–8 Suuret onnettomuudet kohtaavat kaikkia maan asukkaita.

1 Totisesti näin sanoo Herra sodista, joita pian on tuleva alkaen aEtelä-Carolinan kapinasta ja jotka lopulta päättyvät monien sielujen kuolemaan ja kurjuuteen;

2 ja tulee aika, jolloin asota vuodatetaan kaikkien kansakuntien päälle alkaen tästä paikasta.

3 Sillä katso, etelävaltiot erottautuvat pohjoisvaltioita vastaan, ja etelävaltiot kutsuvat apuun muita kansakuntia, nimittäin Ison-Britannian kansakuntaa, kuten sitä kutsutaan, ja ne kutsuvat apuun myös muita kansakuntia puolustautuakseen muita kansakuntia vastaan; ja sitten asota vuodatetaan kaikkien kansakuntien päälle.

4 Ja monen päivän jälkeen tapahtuu, että aorjat nousevat isäntiään vastaan ja heidät järjestetään ja harjoitetaan sotaan.

5 Ja tapahtuu myös, että jäännökset, jotka ovat jäljellä maassa, järjestäytyvät ja tulevat tavattoman vihaisiksi ja ahdistavat pakanoita ankaralla ahdingolla.

6 Ja siten, miekalla ja verenvuodatuksella, maan asukkaat saatetaan amurehtimaan; ja bnälänhädällä ja vitsauksilla ja maanjäristyksellä ja taivaan ukkosella sekä ankaralla, häikäisevällä salamalla maan asukkaat saatetaan tuntemaan kaikkivaltiaan Jumalan viha ja suuttumus ja ckurittava käsi, kunnes säädetty hävitys on tehnyt täyden dlopun kaikista kansakunnista,

7 jotta pyhien ja pyhien averen huuto lakkaa nousemasta Herran bSebaotin korviin maan päältä ja vaatimasta kostoa heidän vihollisilleen.

8 aSeisokaa siis pyhissä paikoissa, älkääkä horjuko, Herran päivän tulemiseen asti; sillä katso, se tulee bpian, sanoo Herra. Aamen.