Secţiunea 87

Revelaţie şi profeţie despre război, dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la 25 decembrie 1832, (History of the Church, 1:301–302). Această secţiune a fost primită într-o perioadă în care fraţii reflectau şi judecau despre sclavia africanilor pe continentul american şi despre sclavia copiilor oamenilor din lumea întreagă.

1–4, Este profeţit războiul dintre statele nordice şi statele sudice; 5–8, Mari calamităţi se vor abate asupra locuitorilor pământului.

  ADEVĂRAT, astfel spune Domnul cu privire la războaiele care se vor produce în curând, începând cu revolta din Carolina de Sud, care se va încheia în cele din urmă cu moartea şi mizeria multor suflete;

  Şi va veni ziua în care războiul va fi revărsat asupra tuturor naţiunilor, începând din acest loc.

  Pentru că, iată, statele din sud vor fi divizate împotriva statelor din nord şi statele din sud vor face apel la alte naţiuni, chiar la naţiunea Marii Britanii, cum este numită, şi ele vor face apel şi la alte naţiuni, pentru ca să se apere împotriva altor naţiuni; şi apoi, războiul va fi revărsat asupra tuturor naţiunilor.

  Şi se va întâmpla, după mai multe zile, ca sclavii să se ridice împotriva stăpânilor lor, care vor fi organizaţi şi disciplinaţi pentru război.

  Şi se va întâmpla, de asemenea, că cei care au rămas în ţară se vor organiza şi vor deveni extrem de mânioşi şi vor face ca neamurile să sufere un mare chin.

  Şi astfel, din cauza sabiei şi a vărsării de sânge, locuitorii pământului vor jeli; şi foamea, şi molima, şi cutremurele, şi tunetele cerului şi, de asemenea, fulgerul violent şi strălucitor vor face simţite locuitorilor pământului mânia şi indignarea şi mâna dojenitoare a Atotputernicului Dumnezeu până când nimicirea decretată va pune complet capăt tuturor naţiunilor;

  Pentru ca strigătul sfinţilor şi sângele sfinţilor, să înceteze a se urca de pe pământ la urechile Domnului Savaot pentru a li se face dreptate faţă de duşmanii lor.

  De aceea, staţi în locuri sfinte şi nu vă clintiţi până când vine ziua Domnului; pentru că, iată, vine repede, spune Domnul. Amin.