Õpetus ja Lepingud

9. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Oliver Cowderyle Pennsylvania osariigis Harmonys 1829. aasta aprillikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 37–38). Oliveri manitsetakse olema kannatlik ja ergutatakse praeguseks ajaks rahulduma kirjutamisega tõlkija etteütlemise järgi selle asemel, et püüda tõlkida.

1–6 Veel teised muistsed ülestähendused on vaja tõlkida. 7–14 Mormoni Raamat on tõlgitud läbi uurimise ja vaimse kinnituse.

1 Vaata, ma ütlen sulle, mu poeg, et kuna sa ei atõlkinud vastavalt sellele, mida sa minult soovisid, ja hakkasid jälle bkirjutajaks minu teenijale Joseph Smith nooremale, just nii ma tahan, et sa jätkad, kuni sa oled lõpetanud selle ülestähenduse, mis ma olen temale usaldanud.

2 Ja pealegi, vaata, mul on ateised bülestähendused, mille jaoks ma annan sulle väe, et sa võiksid abistada nende tõlkimisel.

3 Ole kannatlik, mu poeg, sest see on minus olev tarkus, ja ei ole otstarbekas, et sa praegusel ajal tõlgiksid.

4 Vaata, töö, mida sa oled kutsutud tegema, on olla kirjutajaks minu teenijale Josephile.

5 Ja vaata, sellepärast, et sa ei jätkanud nii, nagu sa alustasid, kui sa hakkasid tõlkima, olen ma selle erilise võimaluse sinult ära võtnud.

6 Ära anurise, mu poeg, sest see on minus olev tarkus, et ma olen sinuga niiviisi talitanud.

7 Vaata, sa ei ole aru saanud; sa oled arvanud, et ma annan selle sulle, kui sa ei mõtle midagi peale selle, et lihtsalt küsid minu käest.

8 Aga vaata, ma ütlen sulle, et sa pead selle läbi amõtlema oma meeles; seejärel pead sa bküsima minu käest, et kas see on õige, ja kui see on õige, panen ma su csüdame sinu sees dpõlema; seepärast, sa etunned, et see on õige.

9 Aga kui see ei ole õige, ei tule sul selliseid tundeid, vaid sulle saab osaks mõtte atardumus, mis paneb sind unustama selle, mis on vale; seepärast, sa ei saa kirjutada seda, mis on püha, ilma et seda sulle minult antakse.

10 Nüüd, kui sa oleksid seda teadnud, oleksid sa saanud atõlkida; ometi ei ole otstarbekas, et sa tõlgid praegu.

11 Vaata, see oli otstarbekas siis, kui sa alustasid; kuid sa lõid akartma ja aeg on möödas, ja praegu ei ole see otstarbekas;

12 sest kas sa ei näe, et ma olen andnud oma teenijale aJosephile piisavalt jõudu, millega seda korvata? Ja kumbagi teist pole ma hukka mõistnud.

13 Tee seda, mis ma olen sul käskinud, ja sind saadab edu. Ole ustav ja ära anna järele ühelegi akiusatusele.

14 Püsi kindlana selles atöös, millesse ma olen sind bkutsunud, ja juuksekarvgi sinu peast ei saa kaduma, ja sind ctõstetakse üles viimsel päeval. Aamen.