Õpetus ja Lepingud

91. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 9. märtsil 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 331–332). Prohvet tegeles sel ajal Vana Testamendi tõlkimisega. Olles jõudnud muistsete tekstide selle osani, mida kutsutakse Apokriivaks, küsis ta Issandalt ja sai järgneva juhise.

1–3 Apokriiva on tõlgitud enamjaolt õigesti, kuid sisaldab palju inimkäte tehtud lisandusi, mis pole õiged. 4–6 Sellest on kasu neile, keda valgustab Vaim.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand teile aApokriiva kohta: Selles on palju asju, mis on tõde, ja enamjaolt on see tõlgitud õigesti;

2 selles on palju asju, mis ei ole õiged, mis on inimkäte tehtud lisandused.

3 Tõesti, ma ütlen teile, et Apokriivat ei ole vaja tõlkida.

4 Seepärast, see, kes seda loeb, see amõistku, sest Vaim avaldab tõe;

5 ja see, keda aVaim valgustab, saab sellest kasu;

6 ja see, kes ei saa Vaimu kaudu, ei saa sellest kasu saada. Seepärast seda ei ole vaja tõlkida. Aamen.