KAPITTEL 91

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. mars 1833 (History of the Church 1:331–332). Profeten var på dette tidspunkt opptatt med å oversette Det gamle testamente. Da han kom til den del av de gamle skrifter som kalles De apokryfiske bøker, adspurte han Herren og mottok denne undervisning.

1–3: De apokryfiske bøker er for det meste riktig oversatt, men mennesker har foretatt mange tilføyelser som ikke er sanne. 4–6: Bøkene er til gavn for dem som er opplyst av Ånden.

  SANNELIG, så sier Herren til deg angående aDe apokryfiske bøker: Det er mange ting i dem som er sanne, og de er for det meste riktig oversatt.

  Det er mange ting i dem som ikke er sanne som er tilføyelser foretatt av menneskehånd.

  Sannelig, jeg sier deg at det ikke er nødvendig å oversette De apokryfiske bøker.

  Derfor, den som leser dem, la ham aforstå, for Ånden åpenbarer sannhet.

  Og den som er opplyst av aÅnden, skal ha nytte av dem.

  Og den som ikke mottar av Ånden, kan ikke ha nytte av dem. Derfor er det ikke nødvendig at de skulle oversettes. Amen.