Secţiunea 91

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 9 martie 1833 (History of the Church, 1:331–332). În acel timp, profetul era ocupat cu traducerea Vechiului Testament. Ajungând la partea scrierilor vechi, numite apocrife, el L-a întrebat pe Domnul şi a primit aceste instrucţiuni.

1–3, Apocrifele sunt traduse, în majoritate, corect, dar conţin multe interpolări, făcute de mâna oamenilor, care nu sunt adevărate; 4–6, Ele sunt în folosul acelora care sunt luminaţi de către Spirit.

  ADEVĂRAT, astfel îţi spune Domnul ţie cu privire la apocrife—Ele cuprind multe lucruri care sunt adevărate şi care sunt, în majoritate, traduse corect;

  Ele conţin multe lucruri care nu sunt adevărate, care sunt interpolate de către mâinile oamenilor.

  Adevărat, Eu îţi spun ţie, nu este necesar ca apocrifele să fie traduse.

  De aceea, cine citeşte să înţeleagă, pentru că Spiritul arată adevărul;

  Şi cine este luminat de către Spirit va obţine beneficiu din ele;

  6 Şi cine nu primeşte prin Spirit nu poate beneficia. De aceea, nu este necesar ca ele să fie traduse. Amin.