Õpetus ja Lepingud

92. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Ohio osariigis Kirtlandis 15. märtsil 1833 (History of the Church, kd 1, lk 333). See ilmutus on suunatud Frederick G. Williamsile, kes oli hiljuti määratud nõuandjaks Esimeses Presidentkonnas.

1–2 Issand annab käsu Ühinenud Vennaskonna liikmeks pääsemise kohta.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand: Ma annan aühinenud vennaskonnale, mis on organiseeritud vastavalt eelnevalt antud käsule, ilmutuse ja käsu minu teenija Frederick G. Williamsi kohta, et teil tuleb ta vennaskonda vastu võtta. Mida ma ütlen ühele, ütlen ma kõigile.

2 Ja taas, ma ütlen sinule, minu teenija Frederick G. Williams: Sul tuleb olla selle vennaskonna aktiivne liige; ja kuivõrd sa oled ustav kõikide eelnenud käskude pidamisel, saad sa õnnistatud igaveseks. Aamen.