Õpetus ja Lepingud

96. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Ohio osariigis Kirtlandis 4. juunil 1833, kus tuuakse ära Siioni linna ehk vaia loomise kord. Antud eeskujuks Kirtlandis olevatele pühadele (History of the Church, kd 1, lk-d 352–353). Toimus ülempreestrite konverents ning peamiseks arutluse all olnud küsimuseks oli see, mida teha teatud maadega, mida tunti Frenchi taluna, mis oli Kiriku omanduses ja asus Kirtlandi lähedal. Kuna konverents ei suutnud kokkuleppele jõuda, kes peaks selle talu enda vastutuse alla võtma, olid kõik ühel nõul, et küsida selle asja kohta Issandalt.

1 Siioni Kirtlandi vai tuleb teha tugevaks. 2–5 Piiskopil tuleb jagada pühadele pärisosad. 6–9 John Johnson peab saama Ühinenud Vennaskonna liikmeks.

1 Vaata, ma ütlen teile, siin on tarkus, mille kaudu te võite teada, kuidas selles asjas talitada; sest minule on otstarbekas, et see avai, mille ma olen pannud Siioni jõuks, tehtaks tugevaks.

2 Seepärast, võtku minu teenija Newel K. Whitney enda järelevalve alla see teie seas mainitud paik, kuhu ma kavatsen püstitada oma püha hoone.

3 Ja taas, jaotatagu see kruntideks vastavalt tarkusele nende heaks, kes soovivad saada pärisosa, nii nagu teie nõupidamistel otsustatakse.

4 Seepärast, vaadake, et te hoolitsete selle asja eest ja selle osa eest, mis on vajalik minu avennaskonna jaoks – minu sõna inimlastele esiletoomise eesmärgil.

5 Sest vaata, tõesti, ma ütlen teile: Minule on kõige otstarbekam, et minu sõna läheb välja inimlastele, inimlaste südamete võitmise eesmärgil teie heaks. Just nõnda. Aamen.

6 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: On tarkus ja minule otstarbekas, et minu teenija John Johnson, kelle ohverduse ma olen vastu võtnud ja kelle palveid ma olen kuulnud, kellele ma annan lubaduse igavesest elust, kuivõrd ta peab edaspidi kinni minu käskudest –

7 sest tema on aJoosepi järeltulija ja oma isadele antud lubaduse õnnistuste osaline –

8 tõesti, ma ütlen teile, et minule on otstarbekas, et ta saab vennaskonna liikmeks, et ta võiks kaasa aidata minu sõna esiletoomisel inimlastele.

9 Seepärast tuleb teil pühitseda ta selle õnnistuse alla, ja tal tuleb püüda usinasti eemaldada koormaid, mis on selle teie seas mainitud hoone peal, et ta võiks selles elada. Just nõnda. Aamen.