Õpetus ja Lepingud

99. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu John Murdockile Ohio osariigis Hiramis 1832. aasta augustikuus. Kuigi Õpetuse ja Lepingute raamatu väljaanded alates 1876. aastast nimetavad selle ilmutuse saamise kohaks ja ajaks Kirtlandi ja 1833. aasta augustikuu, on õiged andmed leidnud kinnitust varasemate väljaannete ja muude ajalooliste ülestähenduste põhjal.

1–8 John Murdock kutsutakse kuulutama evangeeliumi ning need, kes ta vastu võtavad, võtavad vastu Issanda ja leiavad halastust.

1 Vaata, nõnda ütleb Issand oma teenijale John Murdockile: Sa oled kutsutud minema idapoolsetele maadele majast majja, külast külla ja linnast linna, kuulutama nende elanikele minu igavikulist evangeeliumi keset atagakiusamist ja pahelisust.

2 Ja see, kes sinu avastu võtab, võtab vastu minu; ja sul saab olema vägi kuulutada minu sõna minu Püha Vaimu bavaldumisega.

3 Ja see, kes võtab sinu vastu kui aväike laps, võtab vastu minu bkuningriigi; ja õnnistatud on nemad, sest nad leiavad chalastust.

4 Ja kes sinu atagasi lükkab, selle lükkavad tagasi minu Isa ja tema koda; ja sul tuleb puhastada oma bjalad kusagil tee ääres varjatud paigas tunnistuseks nende vastu.

5 Ja vaata, ja ennäe – mina atulen kiirelt bkohut mõistma, tõestama kõiki nende jumalakartmatuid tegusid, mis nad minu vastu on teinud, nagu on minust kirjutatud rullraamatus.

6 Ja nüüd, tõesti, ma ütlen sinule, et ei oleks otstarbekas, et sa lähed enne, kui sinu laste eest on hoolitsetud ja nad on saadetud sõbralikult Siioni piiskopi juurde.

7 Ja mõningate aastate pärast, kui sa minult palud, võid sa samuti minna heale maale, valdama oma pärisosa;

8 muul juhul tuleb sul jätkata minu evangeeliumi kuulutamist, akuni sind ära võetakse. Aamen.