KAPITTEL 99

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til John Murdock i august 1832 i Hiram, Ohio. Selv om det i tidligere utgaver av Lære og pakter fra og med 1876 har stått at denne åpenbaringen ble mottatt i Kirtland i august 1833, viser tidligere utgaver og andre historiske opptegnelser at ovennevnte opplysning er riktig.

1–8: John Murdock blir kalt til å forkynne evangeliet, og de som mottar ham, mottar Herren og vil finne barmhjertighet.

  SE, så sier Herren til min tjener, John Murdock — du er kalt til å dra til de østlige deler av landet og gå fra hus til hus, fra landsby til landsby og fra by til by, for å forkynne mitt evige evangelium for innbyggerne der, under aforfølgelse og ugudelighet.

  Og den som amottar deg, mottar meg, og du skal ha kraft til å forkynne mitt ord ved btilkjennegivelsen av min Hellige Ånd.

  Og de som mottar deg asom et lite barn, mottar mitt brike, og velsignet er de, for de skal finne cbarmhjertighet.

  Og de som forkaster deg, skal bli aforkastet av min Fader og hans hus, og du skal tvette dine bføtter på hemmelige steder ved veien som et vitnesbyrd mot dem.

  Og se og gi akt, jeg akommer hastig til bdom for å overbevise alle om deres ugudelige gjerninger som de har begått mot meg, slik det står skrevet om meg i De hellige skrifter.

  Og nå, sannelig sier jeg deg at det er ikke nødvendig for deg å reise før du har sørget for dine barn og med ømhet har sendt dem til biskopen i Sion.

  Og om noen få år kan du også, om du ønsker det av meg, dra opp til det fruktbare land for å motta din arv,

  ellers skal du fortsette å forkynne mitt evangelium ainntil du blir tatt bort. Amen.