Secţiunea 9

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui Oliver Cowdery, la Harmony, Pennsylvania, în aprilie 1829 (History of the Church, 1:37–38). Oliver este avertizat să aibă răbdare şi este îndemnat să se mulţumească momentan să scrie după dictarea traducătorului, mai bine decât să încerce să traducă.

1–6, Alte înregistrări străvechi trebuie să fie acum traduse; 7–14, Cartea lui Mormon este tradusă prin studiu şi confirmare spirituală.

  IATĂ, fiul Meu, Eu îţi spun ţie că, deoarece tu nu ai tradus potrivit cu ceea ce ai dorit de la Mine şi ai început să scrii din nou pentru slujitorul Meu Joseph Smith, fiul, pentru acest motiv aş dori ca tu să continui până când vei termina această înregistrare, pe care Eu i-am încredinţat-o lui.

  Şi atunci, iată, am alte înregistrări pentru care am să-ţi dau puterea ca tu să ajuţi la traducere.

  Fii răbdător, fiul Meu, căci este în înţelepciunea Mea şi nu este necesar ca tu să traduci acum.

  Iată, lucrarea care eşti chemat s-o faci este să scrii pentru slujitorul Meu Joseph.

  Şi iată, pentru că tu nu ai continuat aşa cum ai început, când ai început să traduci, Eu ţi-am luat acest privilegiu.

  Nu murmura împotrivă, fiul Meu, căci potrivit înţelepciunii Mele am acţionat faţă de tine astfel.

  Iată, tu nu ai înţeles; ai crezut că Eu îţi voi da ţie aceasta, deşi tu nu te-ai gândit decât să ceri.

  Dar iată, Eu îţi spun ţie, tu trebuie să studiezi aceasta profund în mintea ta; apoi trebuie să Mă întrebi dacă este drept şi, dacă este drept, voi face ca inima ta să ardă în tine; astfel vei simţi că este drept.

  Dar, dacă nu este drept, nu vei avea astfel de sentimente, ci vei avea o amorţire a gândurilor care te va face să uiţi lucrul care este greşit; de aceea, tu nu poţi scrie ce este sacru, decât dacă îţi este dat de la Mine.

  10 Acum, dacă ai fi ştiut aceasta, tu ai fi putut traduce; totuşi, nu mai este necesar ca tu să traduci acum.

  11 Iată, era necesar când ai început; dar te-ai temut şi timpul a trecut şi nu mai este necesar acum;

  12 Căci tu nu vezi că Eu i-am dat slujitorului Meu Joseph suficientă tărie drept compensare? Şi pe nici unul dintre voi nu-l condamn.

  13 Fă acest lucru pe care Eu ţi l-am poruncit ţie şi vei prospera. Fii credincios şi nu ceda ispitei.

  14 Rămâi neclintit în lucrarea în care te-am chemat şi nici un fir de păr de pe capul tău nu se va pierde şi tu vei fi înălţat în ultima zi. Amin.