Nauk i savezi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana

koji sadrže objave dane Josephu Smithu, proroku, uz neke dodatke njegovih nasljednika u predsjedništvu Crkve

Objavljuje Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana

Salt Lake City, Utah, SAD