Die Leer en
Verbonde
van Die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae
Bevattende Openbarings Gegee aan Joseph Smith, die Profeet met Sekere Byvoegings deur Sy Opvolgers in die Presidensie van die Kerk