Nauka
a
smlouvy
Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů
Obsahující zjevení daná Josephu Smithovi prorokovi, s některými dodatky jeho následníků v předsednictví Církve