Te Apiianga
E Te Au
Koreromotu
A Te Akonoanga A Iesu Mesia O Te Aronga Tapu I Te Au Rā I Muri Nei
Tei Roto I Te Reira Te Au Eeuanga Tei Orongaia Mai Kia Iosepha Timeti, Te Peroveta Ma Tetai Au Eeuanga Tei Topiriia Ki Reira E Tetai Au Peroveta I Muri Mai I Roto I Te Ruru Peresideni O Te Akonoanga