Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Õpetus
ja
Lepingud

Sisaldab prohvet Joseph Smithile antud ilmutusi koos mõnede lisandustega tema ametijärglastelt kiriku juhtkonnas