Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon
Oppi ja liitot

sisältää profeetta Joseph Smithille annettuja ilmoituksia sekä muutamia hänen seuraajiensa kirkon presidentteinä tekemiä lisäyksiä