Oppi
ja
liitot
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon
sisältää profeetta Joseph Smithille annettuja ilmoituksia sekä muutamia hänen seuraajiensa kirkon presidentteinä tekemiä lisäyksiä