Nauk i
savezi
Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana
koji sadrže objave dane Josephu Smithu, proroku, uz neke dodatke njegovih nasljednika u predsjedništvu Crkve