Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Mācība
un
Derības

kas ietver atklāsmes, dotas pravietim Džozefam Smitam, ar dažiem papildinājumiem no viņa pēctečiem Baznīcas prezidijā