Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Doktrina
ir
Sandoros,

apimančios Pranašui Džozefui Smitui duotus apreiškimus ir kai kuriuos jo darbo Bažnyčios Prezidentūroje tęsėjų papildymus