De Leer en
Verbonden
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
bevattende openbaringen die gegeven zijn aan de profeet Joseph Smith, alsmede enige toevoegingen van zijn opvolgers in het presidium van de kerk