Lære
og
pakter
i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
åpenbaringer til profeten Joseph Smith med noen tilføyelser av hans etterfølgere i Kirkens presidentskap