Doctrina
şi
Legămintele
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă
cuprinzând revelaţiile date lui Joseph Smith, profetul, cu unele adăugări ale succesorilor lui în Preşedinţia Bisericii