Doctrina
i
Aliances
De L’església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies
Conté revelacions donades a Josep Smith, el Profeta amb alguns additaments dels seus successors a la presidència de L’església