Учење и завети Цркве Исуса Христа светаца последњих дана
садржи откривења дата пророку Џозефу Смиту са неким додацима његових наследника који су председавали црквом