Mafundisho
na
Maagano
ya Kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho
Yenye Mafunuo Yaliyotolewa kwa Nabii, Joseph Smith Pamoja na Nyongeza Zilizotolewa kwa Warithi Wake katika Urais wa Kanisa