Läran
och
förbunden
i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Innehåller uppenbarelser som gavs till profeten Joseph Smith med några tillägg av hans efterföljare i kyrkans presidentskap