1. A
 2. Æ
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. Ø
 18. P
 19. Q
 20. R
 21. S
 22. T
 23. U
 24. V
 25. W
 26. Y
 27. Z

Mikael

Se også: Adam ; Erkeengel

Det navn Adam var kjent under i det førjordiske liv. Han kalles erkeengelen. På hebraisk betyr navnet “som er lik Gud”.

Mikael, en av de fremste fyrstene, kom og hjalp Daniel, Dan 10:13, 20 (L&p 78:16). I de siste dager skal Mikael stå frem, den store fyrsten, Dan 12:1. Erkeengelen Mikael trettet med djevelen, Jud 1:9. Mikael og hans engler stred mot dragen, Åp 12:7 (Dan 7). Mikael er Adam, L&p 27:11 (L&p 107:53–57; 128:21). Herrens erkeengel, Mikael, skal blåse i sin basun, L&p 29:26. Mikael skal samle sine hærstyrker og kjempe mot Satan, L&p 88:112–115. Mikaels røst hørtes da han avslørte djevelen, L&p 128:20.