Penuntun bagi Tulisan Suci

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Adam-ondi-Ahman 

Tempat di mana Adam memberkati anak cucunya yang saleh tiga tahun sebelum dia mati (A&P 107:53–56) dan di mana dia akan datang sebelum waktu Kedatangan Kedua (A&P 116).