1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Adam 

Manusia pertama yang diciptakan di atas bumi.

Adam adalah leluhur dan bapa bangsa dari ras manusia di atas bumi. Pelanggarannya di dalam Taman Eden (Kej. 3; A&P 29:40–42; Musa 4) menyebabkan dia “jatuh” dan menjadi fana, suatu langkah yang perlu supaya umat manusia maju di atas bumi ini (2 Ne. 2:14–29; Alma 12:21–26). Adam dan Hawa hendaknya oleh karena itu dihormati untuk peran mereka dalam memungkinkan pertumbuhan kekal kita. Adam adalah Yang Lanjut Usianya dan juga dikenal sebagai Mikhael (Dan. 7; A&P 27:11; 107:53–54; 116; 138:38). Dia adalah penghulu malaikat dan akan datang lagi ke bumi sebagai bapa bangsa dari keluarga manusia, sebagai persiapan bagi kedatangan kedua Yesus Kristus (A&P 29:26).