1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Amarah 

Amarah adalah peragaan perangai. Tuhan memperingatkan para Orang Suci-Nya untuk mengendalikan amarah mereka (Mat. 5:22). Baik orang tua ataupun anak hendaknya tidak merundung yang lain dalam keluarga. Dalam tulisan suci, amarah sering memiliki bentuk kiasan sebagai api (2 Ne. 15:25; A&P 1:13).