1. A
 2. E
 3. F
 4. G
 5. H
 6. I
 7. K
 8. L
 9. M
 10. N
 11. O
 12. P
 13. R
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. W
 19. Y
 20. ʼ

Ana (O Le Perofeta Fafine)

I le Feagaiga Fou, o se perofeta fafine o le ituaiga o Asera. I le taimi o le fanau mai o Iesu, o ia o se fafine sa matua lava o ia ua oti lana tane. Sa vaai o ia i le pepe o Iesu ina ua aumai o ia i le malumalu ma sa iloa ai e ia o ia o le Togiola ().