1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Asyer 

Dalam Perjanjian Lama, putra Yakub dan Zilpa, hamba perempuan Lea (Kej. 30:12–13).

Suku Asyer

Yakub memberkati Asyer (Kej. 49:20), dan Musa memberkati keturunan Asyer (Ul. 33:1, 24–29). Keturunan ini disebut “orang-orang perkasa penuh keberanian” (1 Taw. 7:40).