Penuntun bagi Tulisan Suci

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Percaya, Kepercayaan 

Memiliki iman kepada seseorang atau menerima sesuatu sebagai yang benar, serta bersandar pada atau menempatkan rasa percaya kepadanya. Dalam masalah rohani, percaya mencakup bersandar kepada Allah dan Roh-Nya. Seseorang mesti bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus supaya diselamatkan di dalam kerajaan Allah (A&P 20:29).