Penuntun bagi Tulisan Suci

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Kornelius 

Seorang perwira pasukan di Kaisarea, dibaptis oleh Petrus (Kis. 10). Dia mungkin orang bukan Israel pertama yang bergabung dengan Gereja tanpa lebih dahulu diinsafkan pada ajaran Yahudi. Baptisan Kornelius dan keluarganya menandai pembukaan jalan bagi Injil untuk dikhotbahkan kepada orang-orang bukan Israel. Petrus, kepala Rasul, yang memegang kunci-kunci kerajaan Allah di atas bumi pada waktu itu, mengarahkan pengkhotbahan ini.