1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Mahkota

Lihat juga Kehidupan Kekal

Perhiasan melingkar yang dikenakan di kepala oleh para penguasa. Itu dapat menjadi simbol kuasa, kekuasaan, dan keallahan selestial. Mereka yang bertahan sampai akhir dengan menaati semua perintah Allah akan menerima mahkota kehidupan kekal. (Lihat A&P 20:14; Musa 7:56; JS—M 1:1.)

 • Ada tersimpan bagiku sebuah mahkota kebenaran ; 2 Tim. 4:8
 • Kamu akan menerima sebuah mahkota kemuliaan yang tidak layu ; 1 Ptr. 5:4
 • Orang mati yang mati di dalam Tuhan akan menerima mahkota kebenaran ; A&P 29:13
 • Mereka akan menerima mahkota di dalam tempat tinggal Bapa-Ku ; A&P 59:2
 • Tuhan mempersiapkan para Orang Suci untuk naik pada mahkota yang dipersiapkan bagi mereka ; A&P 78:15
 • Tuhan telah menjanjikan kepada para Orang Suci-Nya mahkota kemuliaan di sisi kanan-Nya ; A&P 104:7