1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Laknat 

Keadaan dihentikannya kemajuan seseorang dan disangkalnya jalan masuk ke hadirat Allah dan kemuliaan-Nya. Laknat terjadi pada tingkat yang berbagai macam. Semua yang tidak mendapatkan kegenapan permuliaan selestial akan sedikit banyak terbatasi dalam kemajuan dan hak-hak istimewa mereka, dan mereka akan dilaknat pada tingkat itu.