1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Kematian Rohani

Pemisahan dari Allah dan pengaruh-Nya; mati sehubungan dengan apa yang berkaitan dengan kebenaran. Lusifer dan sepertiga bagian bala tentara surga menderita kematian rohani ketika mereka dicampakkan dari surga (A&P 29:36–37).

Kematian rohani diperkenalkan ke dunia melalui kejatuhan Adam (Musa 6:48). Makhluk fana dengan pikiran, perkataan, dan pekerjaan yang jahat secara rohani mati saat masih hidup di bumi (1 Tim. 5:6). Melalui pendamaian Yesus Kristus dan melalui kepatuhan pada asas dan tata cara Injil, pria dan wanita dapat menjadi bersih dari dosa dan mengatasi kematian rohani.

Kematian rohani juga terjadi mengikuti kematian tubuh fana. Baik makhluk yang dibangkitkan maupun iblis dan para malaikatnya akan dihakimi. Mereka yang telah dengan sengaja memberontak melawan terang dan kebenaran Injil akan menderita kematian rohani. Kematian ini sering disebut kematian kedua (Alma 12:16; Hel. 14:16–19; A&P 76:36–38).

 • Para pelaku kejahatan akan disingkirkan ; Mzm. 37:9
 • Berpikiran badani adalah kematian ; Rm. 8:6 ( 2 Ne. 9:39 )
 • Nafsu membenamkan manusia dalam kehancuran dan kebinasaan ; 1 Tim. 6:9
 • Dosa menghasilkan kematian ; Yak. 1:15
 • Dia yang mengatasi tidak akan disakiti oleh kematian kedua ; Why. 2:11
 • Bagi orang-orang yang demikian kematian kedua tidak memiliki kuasa ; Why. 20:6, 12–14
 • Yang jahat akan memperoleh bagian mereka di dalam danau yang membakar dengan api dan belerang: yang adalah kematian kedua ; Why. 21:8 ( A&P 63:17–18 )
 • Manusia bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan kekal atau untuk memilih penawanan dan kematian ; 2 Ne. 2:27 ( 2 Ne. 10:23 Alma 29:5 Hel. 14:30–31 )
 • Allah telah mempersiapkan sebuah jalan untuk pelolosan diri kita dari kematian dan neraka ; 2 Ne. 9:10
 • Lepaskan dirimu dari rasa sakit neraka agar kamu boleh tidak menderita kematian kedua ; Yakub 3:11
 • Manusia alami adalah musuh bagi Allah ; Mosia 3:19
 • Semoga Tuhan memberikan kepadamu pertobatan agar kamu boleh tidak menderita kematian kedua ; Alma 13:30
 • Alma dikelilingi oleh rantai kematian yang abadi ; Alma 36:18
 • Orang jahat mati sehubungan dengan apa yang berkaitan dengan kesalehan ; Alma 40:26 ( Alma 12:16 )
 • Kejatuhan mendatangkan ke atas seluruh umat manusia suatu kematian rohani ; Alma 42:9 ( Hel. 14:16–18 )
 • Ketika Adam jatuh, dia menjadi mati secara rohani ; A&P 29:40–41, 44