Penuntun bagi Tulisan Suci

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Bapa di Surga 

Bapa dari roh seluruh umat manusia (Mzm. 82:6; Mat. 5:48; Yoh. 10:34; Rm. 8:16–17; Gal. 4:7; 1 Yoh. 3:2). Yesus adalah Putra Tunggal-Nya dalam daging. Manusia telah diperintahkan untuk mematuhi dan memberikan rasa khidmat kepada Bapa dan untuk berdoa kepada-Nya dalam nama Yesus.