1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Izebel 

Seorang wanita jahat dalam Perjanjian Lama dari negeri Fenisia. Dia adalah istri Ahab (1 Raj. 16:30–31), raja Israel yang memerintah saat Elia adalah nabi.

Pernikahan Izebel dengan Ahab, lebih daripada peristiwa tunggal lain apa pun, menyebabkan keruntuhan kerajaan Israel sebelah utara; Izebel memperkenalkan kepada Israel bentuk-bentuk terburuk penyembahan berhala dari negerinya sebagai pengganti penyembahan kepada Yehova (1 Raj. 18:13, 19).