Penuntun bagi Tulisan Suci

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Kunci-Kunci Imamat 

Kunci adalah hak presidensi, atau kuasa yang diberikan kepada manusia oleh Allah untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengatur imamat Allah di atas bumi. Para pemegang imamat yang dipanggil pada jabatan presidensi menerima kunci-kunci dari mereka yang berwenang atas diri mereka. Para pemegang imamat menggunakan imamat hanya di dalam batas-batas yang dijabarkan oleh mereka yang memegang kunci-kunci tersebut. Presiden Gereja memegang semua kunci imamat (A&P 107:65–67, 91–92; 132:7).