Penuntun bagi Tulisan Suci

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Laban, Saudara Laki-Laki Ribka 

Dalam Perjanjian Lama, saudara laki-laki Ribka serta ayah dari Lea dan Rahel, para istri Yakub (Kej. 24:29–60; 27:43–44; 28:1–5; 29:4–29; 30:25–42; 31:1–55).