1. A
 2. E
 3. I
 4. ʼ
 5. I
 6. O
 7. ʼ
 8. O
 9. ʼ
 10. O
 11. U
 12. F
 13. G
 14. L
 15. M
 16. N
 17. P
 18. S
 19. T
 20. V
 21. H
 22. K
 23. R
 24. W
 25. Y

Alofa 

O le faamaoni ma le alofa loloto. O le alofa i le Atua e aofia ai le faamaoni, talisapaia, faaaloalo, agavaivai, alofa mutimutivale, loto faamagalo, alofaaga, alofa tunoa, auauna atu, loto faafetai, agalelei. O le faataitaiga silisili o le alofa o le Atua i lana fanau o loo maua i le togiola e lē gata a Iesu Keriso.