1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Melayani

Lihat juga Imamat ; Pelayanan

Melakukan pekerjaan Tuhan di atas bumi. Para hamba terpilih Allah mesti dipanggil oleh Allah untuk melayani dalam pekerjaan-Nya. Ketika para pelayan rohani sejati melakukan kehendak Tuhan, mereka mewakili Tuhan dalam kewajiban resmi mereka dan bertindak sebagai juru kuasa-Nya (A&P 64:29), dengan demikian memandu pekerjaan yang perlu bagi keselamatan umat manusia. Tuhan telah memberikan para Rasul, nabi, pemberita Injil, imam tinggi, tujuh puluh, penatua, uskup, imam, pengajar, diaken, pertolongan, dan pemerintahan untuk penyempurnaan para Orang Suci, untuk pekerjaan pelayanan (Ef. 4:11–16; 1 Kor. 12:12–28; A&P 20; 107).

 • Tuhan telah memilih dia untuk melayani dalam nama Tuhan ; Ul. 18:5
 • Orang-orang akan menyebutmu para Pelayan Rohani Allah kita ; Yes. 61:6
 • Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani ; Mat. 20:26–28
 • Aku telah menampakkan diri untuk menjadikan engkau pelayan rohani dan saksi ; Kis. 26:16–18
 • Allah bukan tidak adil melupakan kerja kasihmu yang di dalamnya kamu telah melayani bagi para Orang Suci ; Ibr. 6:10
 • Jika siapa pun melayani, biarlah dia melakukannya seperti kemampuan yang Allah berikan ; 1 Ptr. 4:10–11
 • Mereka mengajar, dan melayani satu sama lain ; 3 Ne. 26:19
 • Adalah kewajiban Dua Belas untuk menahbiskan pelayan rohani pemberita Injil ; A&P 107:39–40
 • Imam tinggi boleh ditetapkan pada pelayanan apa yang duniawi ; A&P 107:71–72
 • Tujuh puluh ini mesti menjadi pelayan rohani yang melakukan perjalanan ; A&P 107:93–97
 • Para penatua ditahbiskan untuk menjadi pelayan rohani tetap bagi gereja-Ku ; A&P 124:137