1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Kesombongan

Kurangnya atau ketiadaan kerendahan hati atau kemudahan diajar. Kesombongan menempatkan orang-orang dalam pertentangan terhadap satu sama lain dan terhadap Allah. Orang yang sombong menempatkan dirinya di atas mereka di sekitarnya dan mengikuti kehendaknya sendiri daripada kehendak Allah. Kecongkakan, rasa iri, kekerasan hati, dan ketakaburan juga ciri khas dari orang yang sombong.

 • Berhati-hatilah supaya engkau tidak melupakan Tuhan agar jangan hatimu terangkat ; Ul. 8:11–14
 • Kesombongan dan keangkuhan aku benci ; Ams. 8:13 ( Ams. 6:16–17 )
 • Kesombongan ada sebelum kehancuran ; Ams. 16:18
 • Hari Tuhan akan berada di atas yang sombong ; Yes. 2:11–12 ( 2 Ne. 12:11–12 )
 • Kesombongan hatimu telah menipu engkau ; Ob. 1:3
 • Semua yang sombong akan menjadi tunggul jerami ; Mal. 4:1 ( 1 Ne. 22:15 3 Ne. 25:1 A&P 29:9 )
 • Barang siapa akan mempermuliakan dirinya akan direndahkan ; Mat. 23:12 ( A&P 101:42 )
 • Allah melawan yang sombong ; 1 Ptr. 5:5
 • Bangunan yang besar dan lapang adalah kesombongan dunia ; 1 Ne. 11:36 ( 1 Ne. 12:18 )
 • Bilamana mereka terpelajar mereka pikir mereka bijak ; 2 Ne. 9:28–29
 • Kamu terangkat-angkat dalam kesombongan hatimu ; Yakub 2:13, 16 ( Alma 4:8–12 )
 • Apakah kamu dilucuti dari kesombongan? ; Alma 5:28
 • Kesombongan yang amat besar telah masuk ke dalam hati orang-orang ; Hel. 3:33–36
 • Betapa cepatnya anak-anak manusia terangkat-angkat dalam kesombongan ; Hel. 12:4–5
 • Kesombongan bangsa ini telah berakibat pada kehancuran mereka ; Moro. 8:27
 • Berhati-hatilah akan kesombongan, agar jangan kamu menjadi seperti orang-orang Nefi ; A&P 38:39
 • Berhentilah dari segala kesombongan dan kesembronoanmu ; A&P 88:121