1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Imamat 

Wewenang dan kuasa yang Allah berikan kepada manusia untuk bertindak dalam segala hal bagi keselamatan manusia (A&P 50:26–27). Anggota laki-laki Gereja yang memegang imamat diorganisasi ke dalam kuorum-kuorum dan diwenangkan untuk melaksanakan tata cara-tata cara dan fungsi administratif tertentu di dalam Gereja.