Perofeta Fafine

  Tagai foi i le Valoaga, Vavalo

  O se tamaitai ua maua se molimau ia Keriso ma ua olioli i le agaga o faaaliga. O se perofeta tamaitai e le umia le perisitua po o ki o le perisitua. E ui ina toaitiiti lava tamaitai i tusitusiga paia ua taʼua o ni perofeta fafine, e toatele na vavalo, e pei o Repeka, Hana, Elisapeta, ma Maria.

  • Sa taʼua Miriama o le perofeta fafine ;
  • Sa taʼua Tepora o le perofeta fafine ;
  • Sa taʼua Ulata o le perofeta fafine ; ( )
  • Sa taʼua Ana o le perofeta fafine ;