1. A
 2. E
 3. I
 4. ʼ
 5. I
 6. O
 7. ʼ
 8. O
 9. ʼ
 10. O
 11. U
 12. F
 13. G
 14. L
 15. M
 16. N
 17. P
 18. S
 19. T
 20. V
 21. H
 22. K
 23. R
 24. W
 25. Y

Perofeta Fafine 

O se tamaitai ua maua se molimau ia Keriso ma ua olioli i le agaga o faaaliga. O se perofeta tamaitai e le umia le perisitua po o ki o le perisitua. E ui ina toaitiiti lava tamaitai i tusitusiga paia ua taʼua o ni perofeta fafine, e toatele na vavalo, e pei o Repeka, Hana, Elisapeta, ma Maria.