1. A
 2. E
 3. F
 4. G
 5. H
 6. I
 7. K
 8. L
 9. M
 10. N
 11. O
 12. P
 13. R
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. W
 19. Y
 20. ʼ

Perofeta Fafine

Tagai foi i le Valoaga, Vavalo

O se tamaitai ua maua se molimau ia Keriso ma ua olioli i le agaga o faaaliga. O se perofeta tamaitai e le umia le perisitua po o ki o le perisitua. E ui ina toaitiiti lava tamaitai i tusitusiga paia ua taʼua o ni perofeta fafine, e toatele na vavalo, e pei o Repeka, Hana, Elisapeta, ma Maria.

 • Sa taʼua Miriama o le perofeta fafine ;
 • Sa taʼua Tepora o le perofeta fafine ;
 • Sa taʼua Ulata o le perofeta fafine ; ( )
 • Sa taʼua Ana o le perofeta fafine ;