1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Roma 

Dalam Perjanjian Baru, ibu kota Kekaisaran Romawi, berlokasi di Sungai Tiber di Italia (Kis. 18:2; 19:21; 23:11). Paulus mengajarkan Injil di Roma ketika dia adalah tahanan pemerintah Romawi (Rm. 1:7, 15–16; Kis. 28:14–31).