1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Sem 

Dalam Perjanjian Lama, putra yang saleh dari Nuh dan, menurut tradisi yang diyakini, nenek moyang dari orang-orang Semit, termasuk orang-orang Arab, Ibrani, Babilonia, Aram, Fenisia, dan Asiria (Kej. 5:29–32; 6:10; 7:13; 9:26; 10:21–32; Musa 8:12). Dalam wahyu zaman akhir Sem dirujuk sebagai “imam tinggi yang agung” (A&P 138:41).